Het plaatsen van een bestelling op www.naviontruck.com impliceert de aanvaarding door de klant van de hierin vervatte voorwaarden.

Factureringsgegevens


De facturatiegegevens zijn deze die vermeld staan op uw klantenrekening en kunnen nadien niet meer gewijzigd worden in overeenstemming met de geldende reglementering (Koninklijk Besluit 1619/2012, van 30 november, houdende goedkeuring van het reglement betreffende de facturatieverplichtingen).

De factuur wordt uitgeschreven op naam van de natuurlijke persoon of het bedrijf die de bestelling heeft geplaatst; de klant moet er dus voor zorgen dat de bestelling op de juiste klantenrekening wordt geplaatst. Latere wijzigingen zijn niet mogelijk.

Als u wilt dat de factuur naar een andere naam of een ander bedrijf gaat, moet u als klant geregistreerd zijn met de gewenste factureringsgegevens en de bestelling onder deze account plaatsen.

Door het plaatsen van de bestelling gaat u akkoord met het ontvangen van de factuur per e-mail. Het zal ook worden opgeslagen in uw klantenruimte en u zult het kunnen bekijken, downloaden en afdrukken zo vaak u maar wilt. Indien u dit wenst, hebt u echter het recht om een papieren factuur te ontvangen. U kunt het aanvragen via ons support ticket systeem en wij zullen het u per post toesturen.

Inkooporder


Het elektronische document waarin het contract wordt gesloten, wordt gearchiveerd in de administratie van het bedrijf en is privé toegankelijk met de registratiegegevens van de klant.

Wijziging van gegevens

In ditzelfde scherm kunt u de ingevoerde gegevens controleren; als ze niet juist zijn, kunt u teruggaan en ze wijzigen. U kunt ook een verzoek tot wijziging van uw gegevens indienen via ons contactformulier.

Verzending


– De leveringstermijn varieert tussen 24 en 48 uur, naar keuze van de klant. Wij kunnen deze leveringstermijnen niet garanderen, hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de vervoerders deze termijnen zoveel mogelijk in acht nemen.

– De levering is afhankelijk van de beschikbaarheid van elk product, die op alle aangeboden artikelen wordt aangegeven. Bij bestellingen die meerdere producten omvatten, wordt één zending gemaakt wanneer alle producten beschikbaar zijn.

– Een bestelling wordt als geleverd beschouwd wanneer het ontvangstbewijs door de klant is ondertekend. Vanaf dat moment heeft de klant 24 uur de tijd om de integriteit van alle onderdelen van de bestelling te controleren en na te gaan of alles wat in de producten moet zijn opgenomen, ook is opgenomen. Na deze 24 uur wordt de zending als geaccepteerd beschouwd en worden geen claims meer aanvaard voor schade of gebreken aan de zending.

– In geval van ontvangst van een product beschadigd tijdens het transport, gelieve ons te contacteren via ons contactformulier door hier te klikken met vermelding van het ordernummer en het probleem. Op die manier kunnen we een klacht indienen bij het transportbedrijf. Zodra wij het incident hebben ontvangen, zal een nieuwe zending worden verwerkt als uw zaak dat vereist.

Transportschade

Als de klant het artikel in slechte staat heeft ontvangen als gevolg van een klap tijdens het vervoer, is het van essentieel belang dat u het artikel op geen enkel moment aanraakt. U dient binnen 6 uur telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen via logistic@naviontruck.com onder vermelding van uw naam en achternaam, ordernummer. De transportfirma zal verwittigd worden om het product op te halen zonder kosten voor de klant en u zal een nieuw artikel ontvangen, franco. In geen geval zal een nieuw artikel worden verzonden zonder eerst het beschadigde artikel te hebben ontvangen en te hebben geverifieerd dat de breuk door het transportbedrijf is veroorzaakt. In het geval dat de klant het product heeft beschadigd, draagt hij de kosten van het retourtransport en ontvangt hij een prijsopgave voor de reparatie, indien deze mogelijk is. De klant zal het artikel binnen de kortst mogelijke tijd ontvangen door vooraf onze beschikbare betalingswijzen te kiezen.

Geeft

In overeenstemming met de geldende wetgeving kunnen producten, om welke reden dan ook, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen door de klant worden geretourneerd. Om dit te doen, moet u voldoen aan de voorwaarden die op deze pagina over retourneren worden uiteengezet. Dit kan worden gedaan door de opnamestappen te volgen die u op deze pagina vindt.

Retourvoorwaarden voor particuliere en zakelijke klanten.

– De volgende producten worden niet teruggenomen, zoals bepaald in het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst goedkeurt van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten:

1. Het verlenen van diensten, zodra de uitvoering daarvan is begonnen, met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en gebruiker en met de erkenning zijnerzijds dat hij zich ervan bewust is dat hij na de volledige uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer zijn herroepingsrecht heeft verloren.

2. De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.

3. De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument en de gebruiker of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.

4. De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

5. De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn ontzegeld.

6. De levering van goederen die na levering en rekening houdend met hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen.

7. De levering van verzegelde geluids- of video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur die na levering door de consument en de gebruiker zijn ontzegeld.

8. De levering van gelicentieerde digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, in de wetenschap dat de gebruiker daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

– Alle goederen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking met alle daarin aanwezige accessoires, beschermd, in dezelfde staat als ontvangen, waarbij stickers, zegels of plakband direct op het oppervlak of de originele verpakking van het artikel moeten worden vermeden. Anders behoudt NavionTruck zich het recht voor om de retourzending te weigeren.

– Zodra de retourzending is aangevraagd, ontvangt u instructies over hoe u het product aan ons kunt retourneren. U dient de goederen onverwijld te verzenden binnen een termijn van maximaal 7 dagen vanaf het moment dat u ons in kennis heeft gesteld van uw wens dit recht uit te oefenen.

– De transportkosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent vrij om het agentschap te kiezen dat het best aan uw behoeften voldoet of de meest concurrerende tarieven biedt.

Zodra de goederen zijn ontvangen en gecontroleerd of ze in perfecte staat zijn, wordt de retour verwerkt in de vorm van een tegoedbon met de waarde van het product exclusief verzendkosten, waarvan u per e-mail op de hoogte wordt gebracht en die u terugziet in uw klantenaccount. Overeenkomstig Wet 23/2003, van 10 juli, betreffende garanties bij de verkoop van consumptiegoederen.

Terugkeer voorwaarden

– Alleen retourzendingen van niet-verzegeld materiaal in perfecte staat worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aanvaard.

– Dergelijke retourzendingen worden behandeld als commerciële retourzendingen, aangezien er geen wet is die de rechten van retourzendingen tussen bedrijven regelt en dergelijke procedures worden geregeld volgens de voorwaarden van NavionTruck.

– Wij accepteren geen retourzendingen van producten in blister- of heatsealed-verpakkingen, en andere producten met een verbroken fabrieksveiligheidszegel; zoals moederborden met niet-verzegelde kabels, monitors, printers, geheugenkaarten, enz.

– Bovenstaande voorwaarden doen geen afbreuk aan het recht op garantie of omruiling van producten met gebreken. NavionTruck behoudt zich het recht voor om de retourzending te weigeren in geval van een geconstateerde afwijking in het geretourneerde product.

Garanties

Alle informatie betreffende productgaranties is te vinden in de rubriek Garantie.

Annulering van bestellingen

Voor annuleringen van bestellingen die een terugbetaling aan de klant inhouden en die via een bankoverschrijving gebeuren, geldt een maximumtermijn van 30 dagen voor de administratieve procedures, hoewel wij proberen de termijn op maximaal 7 dagen te houden.

Raadplegingen en klachten

U kunt al uw vragen of klachten via ons ticketsysteem of naar het adres sturen:

NavionTruck World Media, S.L.

Edificio Centrodulce, C/ Salzillo Nº 9 1º E

C.P. 04720 Roquetas de mar (Almería) Spanje

Tel. +34 910 054 007